Wednesday, April 29, 2009

Assalamualaikum

Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada pembaca-pembaca yang telah melawati blog saya sebelum ini.
Tujuan saya membina blog baru ini adalah sebagai sumber utama yang mengumpulkan blog-blog yang saya dah bina sebelum ini.
Dengan adanya blog ini, bahan yang diperolehi akan disusun dengan lebih baik untuk kemudahan akses pembaca sekalian.
Akhir kata, sama-sama kita menimpa ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya:-)
Sebarang komen amat dihargai.
Sekian:-)